top of page

משפחה – פנים רבות לה


בתוך סלון הקיץ בבית יהודי טיפוסי, נראית משפחה בת שלושה דורות. המבוגרים ביותר יושבים בשורה הראשונה, ביניהם עומדים הנכדים, ובשורה השנייה עומדים הילדים. הם ניצבים על רקע של קיר לבנים עם שעון אורלוגין התלוי במרכזו.
דיוקן משפחתי של הרב אברהם אסלאן ומשפחתו בסלון הקיץ (טראר), בגדאד, שנות ה-30 של המאה העשרים. באדיבות מאיר אסלאן

אוצרת: אורלי בחר לוי


מועד פתיחה: אוגוסט 2020

מיקום: אולם תערוכות מתחלפות קומת כניסה


מיום לידתו ועד ליום מותו האדם מחובר בדרך זו או אחרת למשפחתו; על כן מזה מאות בשנים הוא בוחר להנציח את עצמו בדיוקן משפחתי. במרכזה של תערוכה זו, יוצגו בפני המבקר מקבצים של תצלומי דיוקנאות משפחתיים של יהודים, שצולמו בעיראק מהמחצית השניה של המאה ה-19 ועד לשנות ה-60 של המאה ה-20.

על הקיר הפותח את התערוכה מוצגות שתי רפרודוקציות של דיוקנאות משפחה מצוירים, פרי יצירתם של אמנים הולנדיים מהמאה ה-17, בהם ניתן לראות מעין אב טיפוס, שהשפיע מאוחר יותר על צילומי הדיוקנאות המשפחתיים באשר הם.

התצלומים המוצגים בתערוכה, מנציחים את המשפחה בווריאציות שונות: כמשפחה מורחבת, גרעינית או בהרכב חלקי, תוך שימת דגש על הלכידות המשפחתית והמעמד החברתי.

הקיר האינטראקטיבי והדינמי, שיועד לדיוקנאות משפחה עכשוויים, חותם את התערוכה ומאפשר לנו לבחון את משמעותו וחשיבותו של תצלום הדיוקן המשפחתי היום.


תגובות


bottom of page