top of page

ניוזלטר יולי - אוגוסט 2020

במרכז הניוזלטר עומדים ההדרכות, ימי הפעילות לחופש הגדול, אירועים שהתקיימו במתכונת מצומצמת וביקורים של אנשי ציבור כמו חבר הכנסת אופיר סופר ועוד.

על רקע הלובי של המרכז נראים שלושה אנשים, מצד שמאל גבר ומימין שתי נשים, הם עטויים במסכות.
חבר הכנסת אופיר סופר בביקור במוזאון יהדות בבל

ניוזלטר 7-8 מסודר
.pdf
Download PDF • 1.45MB


bottom of page