top of page

נשים, חוקים ומה שביניהם // התערוכה ננעלה


שתי נשים צעירות עומדות האחת ליד השנייה, אוחזות ידיים ומביטות ישירות למצלמה. הן לבושות בשמלות צמודות וארוכות עם שרוולים ארוכים ותסרוקתן עשויה שביל בצד ושיער גלי המגיע עד לצוואר.
יהודיות בלבוש מסורתי, בגדאד, 1935-1915, צילום: פוטו אלדורדו.

אוצרת: אורלי בחר לוי

במשך מאות שנים גברים כתבו חיבורים שונים שנועדו להדריך נשים ועלמות כיצד לנהוג בחיי היומיום. באמצעות חיבורים אלו יצרו הגברים קודים של התנהגות שהפכו במרוצת הזמן לנורמות התנהגות נאותה של האישה והעלמה. התערוכה, אשר נפתחת בהצגתם של צילומי שערים של ספרים שנכתבו במיוחד עבור נשים, מציגה פרקים בחיי האישה היהודיה בעיראק מילדות ועד זקנה. במרכז התערוכה מוצגים צילומים מהמחצית הראשונה של המאה ה־ 20, מלווים בציטטות מספרו של הרב יוסף חיים, "חוק הנשים" (קָאנוּן אָל נִסָא), שנכתב בבגדאד בשנת 1906 וכן באיורים וציטטות מהספר"חתונה", שחובר על ידי יאקוב קאטס, משורר והומניסט הולנדי בן המאה ה־ 17 .


Comments


bottom of page