top of page

תערוכת 'נופי געגוע'


על קיר לבן תלויה שורה של תמונות צבעוניות עם נופים מעיראק, הממוסגרות במסגרות לבנות.
קטע מקיר התערוכה: נופי געגוע, עם יצירות מעיראק

אוצרת: ד"ר יהודית ארנברג


תערוכה זו מציגה מבחר יצירות של אמנים עיראקיים לא יהודים. הציורים נוצרו בין השנים 2010-1994, שנים קריטיות בהיסטוריה של עיראק, בהן התמודדה המדינה עם שלטונו הדיקטטורי של סדאם חוסיין, תוצאות שתי מלחמות המפרץ והפלתו של הרודן, אך למרות זאת, תקופה סוערת זו אינה משתקפת בציוריהם של האמנים העיראקיים. הנושא העיקרי החוזר בכל היצירות הוא נופיה העירוניים של בגדאד.

הציירים העיראקים חוגגים באמנותם את יופייה של העיר המזרחית המחבקת באינטימיות את תושביה. ציוריהם הם תיעוד של עולם הולך ונעלם במהירות עקב המלחמות והחורבן.

יצירות אלה מאפשרות לנו הצצה קטנה לסוגה (ז'אנר) של ציור נופים עירוניים בעיראק בתקופה החדשה. הצצה זו התאפשרה בעקבות מלחמות המפרץ והשלום עם ירדן, שאפשרו נגישות לגלריה בעמאן, בה נקנו חלק מהיצירות. לצערנו עדיין אין לנו גישה ישירה לאמנים, לגלריות ולמוזאונים לאמנות בעיראק.


Comments


bottom of page