תערוכת 'נופי געגוע'


אוצרת: ד"ר יהודית ארנברג


תערוכה זו מציגה מבחר יצירות של אמנים עיראקיים לא יהודים. הציורים נוצרו בין השנים 2010-1994, שנים קריטיות בהיסטוריה של עיראק, בהן התמודדה המדינה עם שלטונו הדיקטטורי של סדאם חוסיין, תוצאות שתי מלחמות המפרץ והפלתו של הרודן, אך למרות זאת, תקופה סוערת זו אינה משתקפת בציוריהם של האמנים העיראקיים. הנושא העיקרי החוזר בכל היצירות הוא נופיה העירוניים של בגדאד.

הציירים הע