top of page

בית הכנסת הגדול


נברשת עגולה ממנה יוצאים תשעה קנים שבסוף כל אחד מהם תלויה כוס זכוכית ובתוכה נורית הארה. על החישוק הפנימי חרוטה הכתובת "בן פורת יוסף" לשמירה על בני הבית.
נברשת (תרייה), שחזור, ישראל, 2002, ברונזה מצופה כסף וזכוכית

בית הכנסת הגדול היה בית הכנסת העתיק ביותר בבגדאד. גודלו של המבנה המשוחזר בתצוגה הינו כשמינית משטחו של בית הכנסת המקורי והתיבה שבמרכזו הינה שחזור מדויק של התיבה בעיראק, הן בגודלה והן בעיצובה. בתערוכה מוצגים ארון קודש בו מאוכסנים ספרי תורה מעיראק, והיכלות מסביב לתיבה, מהם ניבטים מנהגי החגים והמועדים שנחגגו כמנהג יהודי בבל. תשמישי קדושה מיוחדים, סופר סת"ם בעבודתו ומנורות מיוחדות הם מקצת מהמוצגים הרבים אותם תוכלו לראות בתצוגה זו.


bottom of page