top of page

רפואה עממית וקמעות

קמע עגול עם תבליט עיטורי מסביב, במרכזו כתובה הכתובת: זכות התנא רבי מאיר בעל הנס יגן על נושא קמע זה אמן.
קמע (טלסם), עיראק, 1922, כסף, גזירה, ריקוע וחקיקה

בקרב יהודי עיראק רווחה האמונה בעין הרע ובקיומם של שדים ומזיקים. אלה נתפסו כאחראים לנזקי גוף וטבע, מחלות וקשיים. כחלק מאמצעי ההתגוננות מפניהם, נהגו יהודי עיראק להשתמש במגוון קמעות העשויים מחומרים שונים. בנוסף נכתבו ספרי קמעות וסגולות וספרי מתכונים לריפוי מחלות ומכאובים. בתערוכה מוצגים מבחר גדול וייחודי של קמעות, ספרי רפואה עממית ותמונות.


bottom of page