top of page

ניוזלטר יולי - אוגוסט 2019

במרכז הניוזלטר עומדים ביקורם של אישים חשובים במרכז, כמו של נשיאת בית המשפט העליון בדימוס דורית בייניש. נסקרו גם ימי עיון והעשרה, מפגשים בין דוריים ותרומת העתק כתובת גליל כורש לתצוגת הקבע במוזאון.

יולי-אוגוסט 12.9.19
.pdf
הורידו את PDF • 1.77MB


bottom of page