בובות של זהב

סיפורן של שלוש נשים בחברה העיראקית מאבקן והמחיר ששילמו 

בובות של זהב

₪50.00מחיר