top of page

אגם יגאל

נולד בבגדד בשנת 1932. ב-1948 הצטרף לתנועה ,השתתף בסמינר (י"ב).
הדריך קבוצות נוער ופעל במספר ועדות מטעם התנועה. הצטרף ל"הגנה" ובביתו
החזיק סליק נשק. בשנת 1951 עלה ארצה, ועם עלייתו מונה למטפל במעברת
"נחלת-יהודה". התגייס לנח"ל ושרת בקיבוצים כברי ונווה-אור.
בוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה וסטטיסטיקה. מילא תפקידים בכירים
בשרות המדינה, ופרש בתור סמנכ"ל בכיר במע"צ. מילא תפקיד חבר מועצת
עיריית קריית-אונו. עם פרישתו לגמלאות התנדב לפעילות מלאה באגודה למען
גמלאי קריית-אונו ובוועדות אחרות בעירייה. חבר הנהלת ארגון יוצאי המחתרת
הציונית חלוצית בעיראק.

אגם יגאל
bottom of page