top of page

אילי (גזלה) יואב-ניסן

נולד בארביל בשנת 1933.
בשנת 1946 הצטרף לקבוצה הראשונה של תנועת החלוץ בסניף. השתתף בסמינר מדריכים בבגדד ובארביל.
הדריך קבוצות נערים ומבוגרים. ריכז ועדת ספורט. מראשוני המתאמנים בנשק במסגרת זרוע ההגנה.
נאסר בעיר מוצול והשתחרר בעזרת תשלום שוחד.
שוב פעם נאסר יחד עם אביו והועבר לבית דין צבאי. השתחרר בעזרת שוחד.
עלה ארצה בשנת 1951.
שרת בצה"ל בתור מדריך נוער, אח"כ עבד בתעשייה הצבאית עד פרישתו לגמלאות.

אילי (גזלה) יואב-ניסן
bottom of page