top of page

איתן (צאלח) שמש

נולד בבגדאד בשנת 1921.
מראשוני המצטרפים לתנועת החלוץ, הצטרף לזרוע ההגנה, עסק בסיוע לשליחים בנושאים מיוחדים לפי הצורך, מפקד אזור בתאוין.
במסגרת "מבצע עזרא ונחמיה" מונה על ידי שר הפנים העירקי והקהילה כאחראי על ביצוע חוק שלילת הנתינות, שמש כאיש קשר בין השליחים וראשי הקהילה.
בשנת 1951 עלה ארצה.
עסק במסחר ועבד "במוסד" כמנהל כספים.
נפטר בשנת 1993.

איתן (צאלח) שמש
bottom of page