top of page

אלעזר חיים –אלישע

נולד בבגדאד בשנת 1928.
השתתף בסמינר ד' הדריך קבוצות בתנועת החלוץ,
שימש כמדריך ומפקד אזור בזרוע ההגנה.
בוגר תיכון שמש, עסק בהנהלת חשבונות.
בשנת 1949עלה בלתי לגאלית דרך פרס.
בעל תואר ראשון מאוניברסיטת תל אביב בראיית חשבון.
שרת בצבא קבע השתחרר בדרגת סגן אלוף.

אלעזר חיים –אלישע
bottom of page