top of page

בהרב-רבינוביץ יונתן (יונס) - קיבוץ שדות-ים

נולד בפולין בשנת 1919.

בשנת 1925 עלה ארצה.

שירת בפלמ"ח וריכז את העלייה הבלתי ליגאלית מעיראק (כשליח מהארץ) מינואר 1946 עד אפריל 1947.
השתחרר כמפקד גדוד בשנת 1949.

נפטר בשנת 2002 ונקבר בקיבוץ שדות ים.

בהרב-רבינוביץ יונתן (יונס) - קיבוץ שדות-ים
bottom of page