top of page

בירון (קטן) עליזה

נולדה בבגדד ב-1926.

מהמייסדים בתנועת החלוץ מ-1942-1945.
בוגרת סמינר א', הדריכה קבוצות מבוגרים ונוער.

חברה בהגנה, במרכז ועדת ארגון וועדת תרבות, חברה בוועדת עלייה. חברת מזכירות
התנועה בבגדאד והמזכירות הארצית. נשיאת הועידה הארצית השנייה בשנת 1944.

השליחים כינו אותה "אם ומצפון התנועה".
הבולשת העיראקית חיפשה אותה. נמלטה מבגדד בפספורט מזויף לבירות. ב-5.10.1945 חצתה גבול הלבנון ברגל עם השליח יהושע בהרב, בהובילם 70 עולים. בהתקרבם לקיבוץ כפר-גלעדי נתגלו ע"י הבריטים, אולם הוברחו לתוך הקיבוץ תוך מאבק אלים.

במלחמת השחרור הייתה אלחוטאית בקיבוץ באשדות יעקב.

ממייסדי קיבוץ נווה-אור. הקימה בבאר שבע את נעמ"ת. הייתה מפקחת נעמ"ת באזור
הדרום. מועמדת לכנסת. חברה בהנהלת מורשת יהדות בבל.
בעלת תואר .B.A במדעי הרוח והחברה. קיבלה אותות הקוממיות, ההגנה, "עלה", ההסתדרות הציונית העולמית ויקירת העיר באר שבע.
נפטרה ב-2008.

בירון (קטן) עליזה
bottom of page