top of page

בכור נעים

נולד בבגדאד בשנת 1924.
הצטרף לזרוע ההגנה, היה סגן מפקד בבגדאד, חבר המוסד המשותף של תנועת החלוץ והזרוע ההגנה, אכסן שליחים בביתו.
בשנים 1949-1948 עסק בסיוע כללי במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
בשנת 1950 עלה ארצה.
עבד בשרותי הביטחון ועבר לשרת במוסד למודיעין.
חבר הנהלת ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק וועדת הביקורת במרכז.
 

בכור נעים
bottom of page