top of page

בן חיים נגה למשפחת יצחייק

נולדה בבגדאד בשנת 1928.
בוגרת סמינר ט', הדריכה קבוצות, חברה בוועדת הארגון, החזיקה את ספריית תנועת החלוץ בסליק בביתה.
הצטרפה לזרוע ההגנה ועסקה בעזרה ראשונה.
בשנת 1951 עלתה ארצה.
הצטרפה לקיבוץ בארי.

למדה בסמינר לגננות ועבדה תקופה מסוימת בתור גננת.
נפטרה בשנת 2003.

בן חיים נגה למשפחת יצחייק
bottom of page