top of page

בן חיים (צאיג) כדורי

נולד בבגדאד בשנת 1919.
עיקר פעילותו במבצע עזרא ונחמיה, עת מלא תפקיד של אחראי על הקשר בין מוסדות הקהילה לבין המשטרה והממונים האזרחיים האחראים על ביצוע חוק שלילת הנתינות של יהודי עיראק.
בשנת 1950 עלה ארצה.
עבד כמבקר פנים ב"משביר".
נפטר בשנת 1995.

בן חיים (צאיג) כדורי
bottom of page