top of page

בן חיים (צאיג) מנשה

נולד בבגדאד בשנת 1923.
בוגר סמינר י"א, הדריך בתנועת החלוץ, לפני כן הצטרף לזרוע ההגנה, היה אחרון האלחוטאים, השתתף בסילוק האלחוט טרם עזיבתו את עיראק.
ניהל את החשבונות הקשורים במימון המודיעין והעלייה בעיראק.
בשנת 1951 עלה בדרכון מזויף במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
הצטרף לקיבוץ בארי, עבד 11 שנים ב"מוסד".
בוגר כלכלה וראיית חשבון, עסק כרואה חשבון עצמאי, ושימש כגזבר של ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק.

בן חיים (צאיג) מנשה
bottom of page