top of page

ברזאני עובדיה-יואב

נולד במוצל בשנת 1927.
עסק בהוראה בבית ספר בעמארה.
הצטרף לתנועת החלוץ בעירו, השתתף בסמינר מדריכים בבגדאד.
עלה בשנת 1951.
בוגר סמינר למורים בקיבוץ רמת יוחנן.
עסק בהוראה, כסגן מנהל בית ספר עד שנת 1986, וניהל מועדונית בשנים 1995-1990.

ברזאני עובדיה-יואב
bottom of page