ברזילי נעים

נולד בבגדאד בשנת 1927.
חבר בתנועת החלוץ.
בדצמבר, 1949 בדרכו לעליה ארצה דרך כרכוך ואיראן, נתפס ע"י המשטרה ונאסר לשישה חודשים באשמת ציונות.
ביוני 1951 עלה ארצה.מנהל חשבונות.

ברזילי נעים