top of page

גורל יואב - קיבוץ בארי

תקופת הפעילות:

מפברואר עד מאי 1950 במחנה העולים בטהראן, וממאי 1950 עד יוני 1951 בעיראק.
עבד כמחנך בתחילת דרכו בקיבוץ. רוב השנים ריכז את ענף הפרדס בקיבוץ (ועבד בו כמעט עד מותו ב- 2004).

ספר על "יואב", הוצאת קיבוץ בארי, 2005.

גורל יואב - קיבוץ בארי
bottom of page