top of page

גורל יצחק (יוחנן)

נולד בבגדאד בשנת 1928.

בוגר סמינר ב', חבר מועצת החלוץ הצעיר, וחבר בוועדת תרבות.

החזיק בסליק בביתו את הספרייה של תנועת החלוץ.
סיים בגרות והיה פקיד בבנק "זילכה".
בשנת 1950 עלה דרך פרס.
עבד בבנק אלרן ולאחר מכן מנהל סניף עתלית של בנק לאומי.

גורל יצחק (יוחנן)
bottom of page