דוד עבד

נולד בבגדאד בשנת 1928.
חבר תנועת החלוץ.
במאי 1948 נעצר ונידון לשלוש שנות מאסר באשמת ציונות והחזקת נשק.
בשנת 1951 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

דוד עבד