top of page

דלומי יעקב

נולד בעיר חילה בשנת 1930.
היה מזכיר ומדריך בסניף חולדה (חילה) וכמו כן מדריך בסניף תל אביב (בגדאד).
היה חבר בועדות הסניפים והסליקים.
היה גם חבר ב"שורה".
עלה ארצה בשנת 1949 דרך פרס (בצרה-אהואז).
בשנות החמישים היה חבר בקיבוץ פלמחים.
השכלתו משפטית, עבד כעורך דין עצמאי.

דלומי יעקב
bottom of page