זאדה יצחק משיח

נולד בבגדאד בשנת 1919.
חבר בתנועת החלוץ.
ביוני 1948 נידון לשלוש שנות מאסר באשמת ריגול.
בשנת 1951 עלה דרך איראן.

זאדה יצחק משיח