top of page

זילכה יואל

נולד בבגדאד בשנת 1930.
הצטרף לתנועת החלוץ בשנת 1945.
בוגר סמינר ז' בשנת 1947, הדריך קבוצות נוער, היה מרכז ועדת תרבות, וחבר מזכירות החלוץ הצעיר.
עבד כספרן, תרגם חומר מעברית לערבית.
בזרוע ההגנה הדריך קורסים לעזרה ראשונה.
בשנת 1949 עלה בדרך בלתי לגאלית דרך קצר שירין טהרן.
בעל תואר מוסמך במנהל עסקים והתמחות בתחום המחשבים.
משמש בתפקיד יו"ר המכון לחקר תנועת המחתרת הציונית החלוצית בעיראק.
שימש בתפקיד מנכ"ל שר"מ (שרותי מחשוב בע"מ).
היה יו"ר ועד ההורים המרכזי בהתנדבות.
חבר הנהלת ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק.

זילכה יואל
bottom of page