top of page

זילכה רות

נולדה בבגדאד בשנת 1932.
הצטרפה לתנועת החלוץ, השתתפה בסמינר י', הדריכה בוגרים, היתה פעילה בועדה לביקורים בקבוצות, וחברה בועדת דפוס בשפה העברית.
הצטרפה לזרוע ההגנה והתאמנה בנשק.
בשנת 1951 עלתה ארצה.
הצטרפה לקבוצת הכשרה בקיבוץ נווה אור.
לאחר השרות הצבאי בנח"ל חזרה לבארי ומשם הצטרפה לקיבוץ פלמחים.
עבדה בתפקיד גזברית של מועצת הפועלים בקרית אונו עד לפרישתה.
מתנדבת פעילה באגודה למען הקשיש בקריית אונו.
חברת הנהלת ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק.

זילכה רות
bottom of page