חבה יחזקאל

נולד בבגדאד בשנת 1927.
חבר בתנועת החלוץ ובזרוע ההגנה.
לימד בבית הספר "מנשה צאלח".
ביוני 1949 נתפס בעיר חאנקין בדרכו לעליה דרך איראן ונידון לשלוש שנות מאסר עם עבודות פרך.
ביוני 1952 שוחרר ועלה במסגרת שלילת הנתינות.

חבה יחזקאל