חביב מנשה

נולד בבגדאד בשנת 1930.
ביולי 1949 נתפס בדרכו לעלייה דרך חאנקין ואיראן ונידון למאסר של שלוש שנים.
ביוני 1952 עלה ארצה במסגרת שלילת הנתינות.
עבד בתעשייה האווירית בתפקיד אחראי עד לפרשתו לגמלאות.

חביב מנשה