חיו יחזקאל

נולד בבגדאד בשנת 1929.
באוגוסט 1949 נתפס באשמת ציונות ונידון לשלוש שנים מאסר.
בשנת 1952 לאחר סיום תקופת המאסר הוטס ארצה במסגרת שלילת הנתינות.

חיו יחזקאל