חכם דויד

נולד בבצרה בשנת 1920.
ממייסדי וראשוני הפעילים בסניף תנועת החלוץ, יושב ראש המזכירות, פעל בארגון, בחינוך ובעליה.
מראשוני מקימי זרוע ההגנה בסניף, עסק ברכש נשק, מילא תפקיד של מפקד זרוע ההגנה ויו"ר המזכירות.
החזיק בביתו את הסליק המרכזי.
אכסן עולים בביתו.
מזכיר כבוד ממועדון צעירי ישראל בבצרה Y.M.J.A.
אסיר ציון.
בשנת 1950 עלה ארצה.

חכם דויד