top of page

חממה יוחנן

נולד בבגדאד בשנת 1925.
הצטרף לתנועת החלוץ ולזרוע ההגנה, סליקאי ומתקן כלי נשק.
עבד במחנה עולים בטהראן ברכוז קניות עד עלייתו ארצה.
בשנת 1950 עלה דרך פרס.
תחילה עבד במכס, למד לתארים ראשון ושני בלימודי המזרח ובספרות עברית.
גויס לשרותי הביטחון ולשליחות עלומה.
נפטר בשנת 1988.

חממה יוחנן
bottom of page