חממה יוחנן

נולד בבגדאד בשנת 1925.
הצטרף לתנועת החלוץ ולזרוע ההגנה, סליקאי ומתקן כלי נשק.
עבד במחנה עולים בטהראן ברכוז קניות עד עלייתו ארצה.
בשנת 1950 עלה דרך פרס.
תחילה עבד במכס, למד לתארים ראשון ושני בלימודי המזרח ובספרות עברית.
גויס לשרותי הביטחון ולשליחות עלומה.
נפטר בשנת 1988.

חממה יוחנן