טויג (שמש) רחמים

נולד בבצרה בשנת 1932.
חבר בתנועת החלוץ.
באוגוסט 1949 נתפס בדרכו לעליה ארצה ונידון לארבעה חודשי מאסר.
באפריל 1949 עלה דרך איראן.

טויג (שמש) רחמים