top of page

טוינה לולו

נולדה בבגדאד בשנת 1928.
הצטרפה לתנועה.
בשנת 1949 נידונה לשלוש שנים מאסר באשמת ציונות.
בשנת 1952עלתה ארצה במסגרת שלילת הנתינות.

טוינה לולו
bottom of page