יוסף בצרי

מהפעילים ב"שורה".

בדצמבר 1949 הגיע לטהראן בדרכו לארץ, אך גויס למודיעין וחזר לעיראק בראשית 1950 ופעל בה עד שנתפס ביוני 1951.
נידון למוות ונתלה בינואר 1952.

יוסף בצרי