יוסף פואד

נולד בבגדאד בשנת 1930.
חבר בתנועת החלוץ.
במאי 1948 נעצר ונידון לשלוש שנות מאסר באשמת ציונות ואחזקת נשק.
בתום תקופת המעצר ניסה לעלות דרך איראן, נתפס והוטל עליו לשלם קנס כספי גדול.
בשנת 1951 נשללה נתינותו והוגלה לקפריסין ומשם עלה ארצה.

יוסף פואד