יעקב שלום

נולד בבגדאד בשנת 1927.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1949 בדרך לעלייתו ארצה נתפס ונידון לתקופת מאסר של שנה.
בשנת 1950עלה ארצה בדרך בלתי לגלית דרך דרום עיראק-פרס.

יעקב שלום