ישראל חנה

נולדה בבצרה בשנת 1923.
בעקבות ניסיון עליה בלתי לגאלית נתפסה ונאסרה לתקופה מצטברת של 10 חודשים.
בשנת 1950 עלתה במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.

ישראל חנה