כדורי ניסן

נולד בבגדאד בשנת 1932.
חבר בתנועת החלוץ.
באוקטובר 1949 נעצר באשמת חברות בתנועה ציונית ונידון לשנתיים מאסר.
בשנת 1952 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

כדורי ניסן