top of page

כוויתי שמש אביבה בת יעקב

נולדה בבצרה בשנת 1933.
הצטרפה לתנועת החלוץ, השתתפה בסמינר הדרכה, הדריכה קבוצות.
בבית הוריה התאכסנו מועמדים לעליה.
בשנת 1950 עלתה דרך פרס.
עבדה במחנה עליית הנוער בנתניה, ולאחר מכן כעובדת סוציאלית בעריית רמת גן.

כוויתי שמש אביבה בת יעקב
bottom of page