לוי יוסף ישראל

נולד בבגדאד בשנת 1930.
הצטרף לתנועת החלוץ, בביתו היה סליק נשק.
בשנת 1949 נתפש על ידי שלטונות פרס בדרכו לעליה דרך דרום עיראק.
נאסר למשך שנה.
בשנת 1949 עלה ארצה.

לוי יוסף ישראל