top of page

לוקיי (צמח) הרצליה (רגינה)

נולדה בארביל בשנת 1933.
השתתפה בסמינר מדריכים במוצול, הדריכה נערות.
נעצרה על ידי המשטרה בגין מציאת חומר ציוני בביתה, הוחזקה בכלא נשים בבגדאד ועונתה קשות. השתתפה בשביתת רעב במשך 21 ימים (גבורת הסרט צמות).
בשנת 1951 עלתה ארצה.
עבדה בתור מורה, סיימה תואר ראשון באוניברסיטת חיפה.
הוכרה כאסירת ציון, נשלחה לקונגרסים בין לאומיים לספר את סיפורה, ובמשך שנים מספרת את סיפור מעצרה במוסדות חינוך בקיבוצים ובצה"ל.
נמנית על חברי הנהלת העמותה ליהודי ארביל.

לוקיי (צמח) הרצליה (רגינה)
bottom of page