top of page

מאור אליהו-גדעון

נולד בבצרה בשנת 1927.
מראשוני המצטרפים לתנועת החלוץ בסניף בצרה, השתתף בסמינר, הדריך קבוצות נוער.
בשנת 1944 נסע עם דרכון לביירות ומשם בדרך בלתי לגאלית לכפר גלעדי.
הצטרף לזרוע ההגנה, השתתף בעליה לקרקע לאדמת "נחביר", לימים קבוץ בארי.
הדריך בתנועת הנוער העובד והלומד.
בוגר B.Sc בכלכלה וסטטיסטיקה.

בתפקידו האחרון היה ממונה על פעילות המועצה לייצור ושווק במשרד החקלאות.

מאור אליהו-גדעון
bottom of page