מאנע שאול

נולד בטווארי בשנת 1928.
חבר תנועת החלוץ.
ביוני 1951 נעצר באשמת השתייכות לתנועה הציונית ונידון לחמש שנות מאסר.
במאי 1956 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

מאנע שאול