top of page

מוריה שולמית

נולדה בבצרה בשנת 1925.
הייתה מורה בבית הספר אליאנס.
בשנת 1944 הצטרפה לתנועת החלוץ והשתתפה בסמינר א', הדריכה נוער ומבוגרים, והצטרפה לזרוע ההגנה.
בשנת 1947 עלתה במבצע מייקלברג א'.
הייתה קריינית בתחנת "קול זרוע ההגנה" בערבית ולאחר קום המדינה בקול ישראל.
עבדה במשרד הביטחון ובמשרד ראש הממשלה.

מוריה שולמית
bottom of page