top of page

מור (אברהם) מרגלית אילנה

נולדה בבגדאד בשנת 1931.
בוגרת סמינר מדריכים, הדריכה קבוצות נערים ומבוגרים.
הצטרפה לזרוע ההגנה ועסקה בסליקים.
בשנת 1951 עלתה ארצה.
בוגרת סמינר למורים, עסקה בהוראה במשרד החינוך עד פרישתה לגמלאות.

מור (אברהם) מרגלית אילנה
bottom of page