top of page

מעלם אריה

נולד בבצרה בשנת 1927.
הצטרף לתנועת החלוץ בשנת 1942, הדריך קבוצות בבצרה ובסניפי הדרום בסביבה.
חבר במזכירות הארצית של תנועת החלוץ.
הצטרף לזרוע ההגנה ועסק בהדרכה תקופה קצרה.
פעל בסניפי הדרום בשנים 1945 - 1947, עלה במסגרת מבצע מיקלברג בשנת 1947.
ממייסדי קיבוץ נווה-אור, מזכיר מושב נווה ימין, מנהל אגף בסוכנות היהודית ,יועץ מס בתנועת המושבים, משמש דירקטור בחברה ציבורית להשקעות.

מעלם אריה
bottom of page