מרדכי בדריה

נולדה בארביל בשנת 1928.
חברה בתנועת החלוץ.
בשנת 1948 נידונה לשנתיים מאסר באשמת ריגול לטובת ישראל.
בשנת 1951 עלתה במסגרת שלילת הנתינות.

מרדכי בדריה