top of page

נחום צבי

נולד בארביל בשנת 1932.
סיים סמינר מדריכים, הדריך נוער ובוגרים.
בשנת 1950 עלה דרך הצפון - פרס.
בשנת 1971 למד בבי"ס לפעילי ההסתדרות כלכלה וחברה.
שימש כמזכיר הסתדרות הפקידים ועובדי המדינה במועצת פועלי טבריה, עד לפרישתו לגמלאות.
נפטר בשנת 2003.

נחום צבי
bottom of page