סלמן מרדכי

נולד בבגדאד בשנת 1927.
בשנת 1948 נתפס בדרך לעלייה ונידון לשלוש שנות מאסר.
בשנת 1951 עלה בדרך בלתי לגאלית דרך בצרה ואיראן.

סלמן מרדכי